Generelle salgs- og leveringsbetingelser

§1 Generelle bemærkninger

 1. Via hjemmesiden koebenstjerne.dk tilbyder sælger den symbolske ret til at døbe en stjerne og få et certifikat. De følgende generelle betingelser for salg og levering for virksomhed imødekommer relationen mellem sælger og kunde.
 2. Personer som indgår en kontrakt med et formål som ligger uden for hans eller hendes profession er i denne forstand kunden. Personer eller virksomheder i partnerskaber som har en lovlig kapacitet til at fuldføre kontrakter mens de udfører deres proffession kaldes i denne forstand forretningspersoner, og vedhæfter sig disse regler. Både kunder og forretningspersoner skal vedkendes disse salgs- og leveringsbetingelser.
 3. Individuelle kontraktforpligtelser tager prioritet over disse generelle salgs- og leveringsbetingelser.
 4. De generelle salgs- og leveringsbetingelser som skal tages hensyn til er de, der er til stede når kontrakten indgåes.
 5. Denne tekst skal skrives og vedligeholdes i henhold til Tysk lov. Den skal skrives på både Tysk og Dansk. Såfremt der er uoverenstemmelser mellem de to sprog er det den Tyske version som er korrekt.

§2 Ydeevne

 1. "Køb en stjerne" er en privatejet virksomhed. Der er ingen officiel dåb af en stjerne. Det "symbolske stjernenavn" der gives via hjemmesiden bliver ikke godkendt i et officielt stjernekort eller katalog. Kunden kan ikke købe nogle officielle rettigheder til at have ejendomsret over end stjerne eller dens navn. Sælger tilbyder udelukkende symbolske navne (navnet på stjernen) til visse stjerne som vælges af kunden.
 2. De samme stjerner kan døbes flere gange på flere begivenheder, da en sammenligning med andre sælgere af "stjernenavne" viser dette. Sælger reserverer rettighederne til at døbe samme stjerne flere gange. Sælger giver ingen garanti om, at en given stjerne ikke er døbt allerede hos en anden sælger, eller at den ikke senere hen døbes. Derfor er der chance for, at stjernen er symbolsk døbt andre steder.
 3. Det køb kunden foretager leveres på flere sider og i en lukket mappe.

§3 Kontrakt

 1. De tilbud der udbydes af sælger kan ændres og er ikke bindende. De bestilte varer varierer muligvis en smule fra det som fremstår på hjemmesiden grundet tekniske årsager. Især kan der være farveforskelle.
 2. Kundes ordre gives via en online formular. Kundens ordre er en bindende tilbud på et salgskontrakt for de bestilte produkter. Sælger bekræfter herefter kundes ordre per email så hurtigt som muligt. Bekræftelsen er ikke en bindende accept af ordren. Salgskontrakten er ikke formet af ordrebekræftelsen, men udelukkende på bekræftelse på at leveringen er på vej.
 3. Sælger har ret til at acceptere ordren inden for fem arbejdsdage. Skulle sælger i denne periode levere produkterne er dette det samme som en accept. Sælger har ret til at afvise at acceptere ordren, f.eks. i forbindelse med en kreditvurdering af kunden.

§4 Returret

 1. Sælger fastholder produkterne indtil fuld betaling er modtaget.
 2. Hvis en kontrakt brydes af kunden, især i forbindelse med betaling eller falsk information, har sælger ret til at trække sig fra kontrakten og kræve produkterne tilbageleveret.

§5 Betaling

 1. De nævnte priser er bindende. Moms er inkluderet i prisen.
 2. Leveringsomkostninger er en yderligere afgift i købet.
 3. Hvis der købes på kredit er kunden bundet til at betale inden 14 dage.

§6 Betalingsmuligheder og leveringsomkostninger

 1. Kunden kan betale via kreditkort, bankoverførsel, Sofort betaling eller PayPal. Sælger har ret til at ekskludere enhver form for betaling.
 2. Betaling på købsprisen skal falde direkte efter kontrakten indgåes. Levering skal foregå når beløbet i fulde er modtaget hos sælgers bankkonto.
 3. I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi følgende betalingsmåder:

  Faktura: Kredittid på 14 dage fra den dag, varerne bliver sendt. Her kan du finde vilkårene for faktura.

  Betaling sker altid til Klarna. Du kan finde mere information om Klarna på deres hjemmeside. Her kan du finde deres brugervilkår. Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnas politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

§7 Levering

 1. Vi leverer til EU, Schweiz og Norge.

§8 Risikofordeling

 1. Leveringen af produkterne er køber ansvarlig for.

§9 Garanti

 1. De leverede produkter kan afvige en smule fra dem på hjemmesiden. Se venligst §3 nr. 1 sætning 2 af de generelle salgs- og leveringsbetingelser.
 2. Sælger accepterer ingen garanti i juridisk forstand mod kunden.

§10 Ansvarsbegrænsninger

 1. Sælger er ikke ansvarlig for brud på kontraktuelle forpligtelser og garantier og er ikke skyld i skade på liv, krop eller helbred.
 2. I tilfælde af at sælger er ansvarlig for en simpel fejl skal erstatning herom kun dække de direkte tilhørende skader som beskrevet i kontrakten.
 3. Såfremt sælgers ansvar er begrænset vil en sådan begrænsning også gælde representanter, ansatte og agenter for sælger.
 4. Sælger er ikke ansvarlig for funktionelle datanetværk, servere eller datalevering fra dets datacentre samt konstakt tilgrængelig til online shoppen.
 5. Sælger er kun ansvarlig for indholdet på hjemmesiden for online shoppen. Såfremt links giver adgang til andre hjemmesider er sælger ikke ansvarlig for tredjepartsindhold på disse sider. Såfremt sælger gøres opmærksom på illegalt indhold på eksterne sider vil disse blive blokeret uden forsinkelse.

§11 Databeskyttelse

 1. Sælger benytter sig af data opgivet af kunden i overenstemmelse med Tysk Databeskyttelov.
 2. Personlige data bruges kun med det formål at udføre kontrakten mellem sælger og kunden, mht. faktura. Derudover kan data muligvis bruges i forbindelse med reklame, markedsundersøgelse samt tilbud til sælger.

§12 Ændringer til de generelle salgs- og leveringsbetingelser

 1. Sælger reserverer retten til at frasige sig de generelle salgs- og leveringsbetingelser på ethvert tidspunkt med en fair periode på mindst to uger. Denne notits skal publiseres til de generelle salgs- og leveringsbetingelser sammen med en dato hvorpå det er skrevet, og skal være synlig på koebenstjerne.dk
 2. Såfremt kunne ikke har klaget i to uger over dette er disse ændringer accepteret.

§13 Endelige bestemmelser

 1. Tysk lov råder, og overgåes kun af FNs konvention om internationalt salg af varer. Andre landes lovgivning er i denne forbindelse underordnede.
 2. Såfremt kunden er en forretningsperson eller juridisk enhed under offentlig lov, skal alle klager over kontrakten håndteres af en retten. Sælger har ret til at sagsøge kunden i kundens hjemland.
 3. Såfremt en eller flere punkter i disse salgs- og leveringsbetingelser mangler eller ikke er valide, er resten af punkterne ikke berørt af dette.