Stjerneregister

Vi vil registrere din stjerne i Stjerneregisteret. Stjerneregisteret er et internationalt register for stjernenavne. Det er baseret på Hipparcos kataloget (døbt efter Hipparcos satelitten). Hipparcos er et meget præcist videnskabeligt stjernekatalog, hvori alle stjerne her et nummer. Disse HIP numre og stjernenavnet samles i Stjerneregisteret.

Grundet vores lange og daglige samarbejde med Stjerneregisteret kan vi regisrere dit navn på en stjerne indenfor 24 timer.

For at se din stjerne i Stjerneregisteret bedes du udfylde dit stjerneregistreringsnummer her:

- - -
Udfyld

Eksempel på et registreringsnummer: 3H8-8K3-HGF-12B